Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2024

image Indkaldelse til generalforsamling
13. februar 2024 kl. 20:00

Generalforsamling

i Vallensbæk IF Fodbold

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00

Vallensbæk Idrætscenter

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2023) - Formand Allan Pihlman
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2023. - Revisor Michael Lindskov
 4. Fremlæggelse af budgetforslag 2024. - Kasserer Simon Petersen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsen
 • På valg for 2 år
  • Kasserer Simon Petersen - modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Michael Mortensen - modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Siff Rindtoft - modtager genvalg 

 

 • På valg for 1 år
  • Carsten Blach trådte ud af bestyrelsen i november 2023, Suppleant Gudmundina Haraldsdottir overtog midlertidigt posten, men modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem

 

 1. Valg for 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for en 1-årig periode)
  • Merete Schrøder - modtager genvalg
  • Gudmundina Haraldsdottir - modtager genvalg

 

 1. Valg af revisor.

Bestyrelsen ønsker at forsætte med Michael Lindskov Pedersen

 

 1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på mail: bestyrelse@vallensbaek-if.dk senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Luk