Menu

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

Medlemskab

Medlemskab af Vallensbæk IF Fodbold er strengt personligt og kan ikke overdrages

 

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske senest efter 3-4 stk. prøvetræning 

Indmeldelser, efter at normal kontingentopkrævning er sket, vil altid blive opkrævet med differentieret kontingentsats i forhold til indmeldelsestidspunkt indenfor igangværende sæson

 

Træning

Træning foregår på eget ansvar. Vallensbæk IF Fodbold påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader

Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger 

 

Profil- og aktivitetsbilleder 

Ved indmeldelse accepteres det, at der på klubbens hjemmeside må indlægges et profilbillede (fodboldrelateret) af medlemmet

Samtidig accepteres det også at fodboldrelaterede billeder, fra klubbens & holdets aktiviteter, og som kan indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier

 

Kontingent

Kontingent opkrævning sker 2 gange om året i henholdsvis februar og august måneder.

Som medlem af Vallensbæk IF Fodbold er man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af klubben via online udmeldelse på hjemmesiden

Afmelding/afvisning af kontingentopkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse.

Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingentforholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.

Kontingentopkrævninger, fremsendes altid pr. e-mail, indeholdende betalingslink til online betaling.

Ved indmeldelse og/eller første betaling via online betalingslink, tilmelder du dig samtidig til et abonnement i klubben, som giver klubben mulighed for automatisk at trække kommende kontingentopkrævninger på dit kort. Dine kort-oplysninger bliver ikke opbevaret af klubben eller DBU - de ligger udelukkende hos vores certificerede betalingspartner.

Du vil altid modtage en notifikation om en kommende kontingentopkrævning, og kontingentbeløbet der trækkes størrelse, senest 7 dage før selve trækningen.

 

Pause i medlemskab

Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud, men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til kassereren om dette på kasserer@vallensbaek-if.dk

Efter den aftalte pause periode er det medlemmets eget ansvar at kontakte kassereren og meddele hvis pausen ønskes forlænget. Sker dette ikke vil medlemmet automatisk blive genaktiveret og opkrævet normalt kontingent igen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal altid ske skriftligt via vores online udmeldelse på hjemmesiden

Sker udmeldelsen midt i, eller sidst i kontingentperioden, skal der betales kontingent for hele perioden

Såfremt medlemmet er i kontingentrestance, kan udmeldelse ikke ske før skyldigt kontingent er betalt. Ligeledes kan der ikke overføres spillercertifikat til evt. ny klub.