Menu

Bestyrelsen og Udvalg i Vallensbæk IF

image
03. oktober 2023 kl. 22:00

Bestyrelsen er stadig i gang med at implementere den strategi som blev fremlagt på generalforsamlingen i marts måned. Det betyder, at vi har brugt en del tid på at få tilrettet de udvalg vi ønsker at have i klubben.

Vi har fået ansat en masse dygtige og kompetente mennesker til de poster som vi har vurderet var nødvendigt og vil være med til at gøre klubben stærkere og dermed få samlet klubben som helhed.

Det er vigtigt for os i bestyrelsen at vi er synlige og vi prioriterer derfor, at komme ud på banerne både i hverdagen hvor der er fyldt med glade fodboldspillere, men også i weekenderne hvor spillernes venner og familie er med til kamp

Vi holder stadig møder ca. en gang om måneden, også har vi planlagt en "arbejds"weekend i efteråret hvor vi skal arbejde videre med strategien og andre ting som er vigtige for klubben

 

Husk at I altid kan kontakte os på mail: 

Bestyrelse@vallensbaek-if.dk

hvis der er noget i mener skal op i bestyrelsen

Da vi er en klub i fuld udvikling mener vi, at det er vigtigt at opgaverne bliver delt op så derfor har vi 6 forskellige udvalg, hvor vi fra bestyrelsen selvfølgelig også er repræsenteret i mindst et udvalg hver

 

 

Læs mere om udvalgene her:

 

 

Administrationen

På billedet kan I se hvem der har ansvaret for de forskellige ting og hvem I skal kontakte hvornår

 

 

 

 

Aktivitetsudvalget

Vi står for aktiviteterne i klubben (Stævner, fodboldskoler mm.)

Kontakt os endelig hvis I har andre gode ideer  

 

 

Sportsudvalget

 

Udvalget består af 4 sportskoordinatorer, 1 børneudviklingstræner samt 1 repræsentant fra bestyrelsen, og de beskæftiger sig primært med:

 

Ansættelse af trænere på kontrakt i samråd med sportschefen og bestyrelsen

Sikre den sportslige røde tråd i Vallensbæk IF Fodbold

Sende trænere på uddannelse i samråd med den uddannelsessansvarlige i klubben

Forsøge at nedbringe ventelisten og starte nye hold op

Afholdelse af trænermøder og meget mere..

I kan altid kontakt os her: sportsudvalg@vallensbaek-if.dk 

Akram kan kontaktes direkte her: akram@vallensbaek-if.dk

Rikke kan kontaktes direkte her: rikke@vallensbaek-if.dk 

Cemile kan kontaktes direkte her: cemile@vallensbaek-if.dk

Søren direkte her: soren@vallensbaek-if.dk

 

Uddannelsesansvarlig

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at klubben skulle have en uddannelses ansvarlig. Betina tog den opgave og vil derfor være i tæt samarbede med sportsudvalget omkring dette

 

 

 

Sponsorudvalget

 

 

Materiale udvalget

 

 

 

Kommunikationsudvalget

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, Facebook og Instagram. For os er det utrolig vigtigt at vi som klub er synlige. Så I er altid velkomne til at sende os nyheder om jeres hold, et billede eller en video så finder vi tid og plads til det. 

Vi hjælpes ad og løser det hele sammen, men oftest er det Siff og Dina der laver SoMe og Charlotte der som klubbens webmaster, ordner hjemmesiden

 

For rettelser på hjemmesiden ang. Holdinfo, trænerteam, holdbilleder osv.

 Send venligst mail på : webmaster@vallensbaek-if.dk

 

 

 

Vi Håber det giver et bedre indblik i vores måde at arbejde på, og om ikke andet gør det nemmere for alle hvem de skal have fat i hvornår :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk