Menu

Indkaldelse til Generalforsamling d. 23. august 2021, kl. 18:30

image
19. juli 2021 kl. 19:52

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Vallensbæk IF Fodbold

 

mandag den 23. august 2021, kl. 18.30 i Vallensbæk Idrætscenter

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent/referent samt 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2020

4. Fremlæggelse af budgetforslag 2021

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse. 

Lena Kjøller, Christian Pedersen og Dann Petersen blev alle valgt for en 2-årig periode i 2020, hvorfor de ikke er på valg i 2021. 

Valg for 2 år: 

  • Formand - René Wøhler modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem - Thomas Aagaard modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem - Jens Dahmani modtager ikke genvalg

Valg for 1 år: 

  • Kasserer Merete Schrøder ønsker ikke at fortsætte, hvorfor der skal vælges en kasserer for en 1-årig periode

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for en 1-årig periode)

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på mail adr.: bestyrelse@vallensbaek-if.dk senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.