Menu

Indkomne forslag til behandling på Generalforsamlingen d. 25.02.2020 - kl. 18:45

image
19. februar 2020 kl. 22:34

Der er indkommet 2 forslag til behandlingen på Generalforsamlingen den 25. februar 2020 - Se forslag HER

 

Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen har i samarbejde med en advokat revideret foreningens vedtægter, og der er fremsat forslag om ændring heraf. Se bilag

Såfremt vedtægtsændringerne vedtages i den nye form under pkt. 5 på dagsorden, vil disse være gældende for så vidt angår pkt. 6 og 7.

Kassererens forslag

Der er indkommet forslag fra kassereren om ændring af vedtægternes §10 og § 14. Se bilag