Menu

Indkaldelse til Generalforsamling d. 25. februar 2020, kl. 18:45

image
18. januar 2020 kl. 20:26

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Vallensbæk IF Fodbold, Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.45 i Vallensbæk Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/referent samt 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019
4. Fremlæggelse af Budgetforslag 2020
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse

 • Valg for 1 år:
  • Formand: Betina Kjær Negosanti (nuværende næstformand) stiller op
  • Bestyrelsesmedlem: Dann Petersen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem: Thomas Aagaard modtager genvalg
 • Valg for 2 år:
  • Næstformand: Lena Kjøller (nuværende bestyrelsesmedlem) stiller op
  • Økonomiansvarlig: Renata Andreasen stiller op
  • Bestyrelsesmedlem: Peter Rasmussen modtager genvalg

 7. Valg af revisor og suppleant
8. Valg af op til 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til hoved-generalforsamlingen
9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for en 1 årig periode)
10. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (for en 1 årig periode) jvf. forretningsordenen
11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på mail adr.: bestyrelse@vallensbaek-if.dk senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.