Menu

Tak til Henrik Dick-Nielsen og Christian Pedersen

image
19. december 2019 kl. 19:17

Som tidligere annonceret er der sket en del rokeringer omkring staben i seniorafdelingen med virkning pr. 01.01.2020. Henrik Dick-Nielsen og Christian Pedersen er stoppet som trænere.

 

Klubben vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til både Henrik og Christian for deres trænerarbejde omkring Senior 1.

 

Henrik har været omkring Senior 1 i 4 år, og under indimellem svære betingelser er det lykkedes ham at flytte spillernes udvikling den rigtige vej. Det har Henrik gjort med stort omhu, og faglig dygtighed.


Der skal også lyde en stor tak til Christian for hans arbejde og støtte til Henrik det sidste år. Uden Christian’s hjælp, støtte og arbejde var det aldrig lykkedes at skabe de gode resultater, der har været.

 

Også en stor tak for Christian’s arbejde med ungdomsspillerne gennem mange år samt ikke mindst planlægningen omkring den årlige tur til Lions Cup i Kalundborg. En opgave Christian heldigvis fortsætter med.

 

Fra klubbens side skal der lyde et stort tak til Jer begge og et stort held og lykke med trænergerningen fremadrettet.

 

Mvh.

Bestyrelsen